Frank Zappa & Henry Thoreau – Quotes

…aty-këtu kur e gjej ndonjë thënie të mençur, e sidomos nëse t’jetë e “formuluar” paksa në mënyrë shaka-logjike (pothuaj si në “stilin” e mustakologut Niçe : ) e kthej në shqip dhe e postoj – sot i veçova 2 sosh
(sg – ap, maj 2021)

***

Frank Zappa – Asgjë si muzika… ua kalon të gjithave : )
“Informacioni s’është dituri, Dituria s’është mençuri, Mençuria s’është e vërtetë, e Vërteta s’është bukuri, Bukuria s’është dashuri, Dashuria s’është muzikë, dhe Muzika është më e MIRA.”

[ “Information is not knowledge, Knowledge is not wisdom, Wisdom is not truth, Truth is not beauty, Beauty is not love, Love is not music, and Music is the BEST.” – Frank Zappa ]

***

Henry D. Thoreau – Dituria e vërtetë!
“Të dimë se dimë atë që dimë, dhe se nuk dimë atë që nuk dimë, kjo është Dituri e vërtetë.” – Henry D. Thoreau (1817-1862)

[ “To know that we know what we know, and that we do not know what we do not know, that is true knowledge.” – Henry David Thoreau ]