Mençuria e thjeshtë platonike…

[ mençuria e thjeshtë platonike, 2-3 gjëra simplistike nga lashtësia ] – sg – ap, n 2021

askush s’është më i urryer sesa ai që flet të vërtetën
– – –
të mençurit flasin sepse kanë diç për t’thënë, budallenjtë sepse duhet t’thonë ndonjë diç
– – –
– “pushtimi i vetvetes për njeriun është fitorja e parë dhe më fisnike nga të gjitha fitoret

Platoni (427-347 p.e.s)