Hilda Morley – Kulm Dimëror

Hilda Morley ( 1916-1998)

KULM DIMËROR
Hilda Morley [ 1916-1998, ShBA ]

Nata e ftohtë e kryqëzon shtegun tonë
Bota duket shumë e madhe,
aq e rrumbullakët tani tek shtrihet
aq larg, sa dhe vetë hëna
Është nga hëna që kjo ftohtësi udhëton
Është drita e hënës që shkakton
largësinë reflektuese të natës,
në vetë dritën e vet, kaq ftohtësisht
(nga një faqe e tokës në tjetrën)
Është gjatësia e kësaj ftohtësie
Është distanca e madhe mes dy pikave
të cilat s’janë në linjë tani, jo linearitet
(anise vijë e drejtë), por vetëm lakore,
argjend si shkëmb reflektiv,
jo metal por gur që e përthith largësinë
(klithmë në heshtje, ku mes dy pikave
çfarë prek është lakorja
që e mbështjell botën (vallëzim statik).
(New York, 1969)

– – –
© 1983 H. Morley – Burimi: To Hold in My Hand: Selected Poems, 1955-1983 (The Sheep Meadow Press, 1983), via Poetry Foundation (USA)
© për përkthimin: S. Guraziu – Ars Poetica, 2016