Krijimi i “Lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë”!

Nendori Nr 11 – Nëndor 1956
…krijimi i organizatës së | përbashkët | “Lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë” – në mbledhje prezente madje dhe sekretarja e Komitetit q|ë|ndror të partisë shoqja Liri Belishova, e edhe ndonjë sekretar tjetër…
(krijohet përshtypja sikur atëbotë pa një dozë “politike” vërtet s’mundeshin as lidhjet, as organizatat e “përbashkëta”, as shkrimtarët, as asgjë : )