Pol Oster – “Të bëhesh shkrimtar nuk zgjedh vetë…”!

(sguraziu – ars poetica, qershor 2019)

Shkrimi për mua s’është tutje një akt krijues i vullnetit të mirë, është çështje e mbijetimit! /… / Të bëhesh shkrimtar nuk është ‘vendim kariere’, sikur për t’u bërë doktor a polic. Ti nuk zgjedh vetë një gjë të tillë, më parë se që je i zgjedhur. Dhe kur ta kesh pranuar faktin që s’je më i ‘përshtatshëm’ për diç tjetër, duhet t’jesh i përgatitur për ecjen e gjatë, rrugës shumë të vështirë, ditëve të mbetura të jetës tënde.” – – Paul Auster (1947, ShBA)

[ “proza ëndërrtare” – në një tekst në holandisht lexova të thuhej se për shkak të “prozës së tij të pasur dhe papritshmërisht ëndërrtare”, Paul Auster konsiderohet si njëri nga shkrimtarët e gjallë më të mëdhenj në ShBA ]