Frederic Leighton – Andromaka e Robëruar, ~1886-88

Frederic Leighton (1830-1896) – Andromaka e Robëruar, ~1886-88

Andromaka…. gruaja e kryetrimit të Trojës, Hektorit – pas rënies së Trojës qe bërë skllave e Neptolemusit (i biri i Akilit, vrasësi i Hektorit)
(sguraziu)