1 F = 1000 F [ memec, i verbër, i shurdhër ]

1 F = 1000 F [ memec, i verbër, i shurdhër ]
(ekuacioni im, gjoja shkurtesë formulative, “matematikore” e shprehjes së mirënjohur “një foto flet sa njëmijë fjalë : )