1 F = 1000 F [ memec, i verbër, i shurdhër ]

1 F = 1000 F [ memec, i verbër, i shurdhër ]

* 1 F = 1000 F (ekuacion, gjoja shkurtesë formulative, “matematikore” e shprehjes së mirënjohur “një foto flet sa njëmijë fjalë : )