Kosovo’s Euro-Shield

[ Kosovo’s Euro-Shield ] …gjoja për ballinën e Foreign Affairs, revistë e punëve t’jashtme : )