SG – Ekolokim (Poetik)

EKOLOKIM (POETIK) S. Guraziu, 2019 (në historinë e njerëzimit s’ka ekzistuar ky fenomen, por tani poetët thjesht kërkojnë “azil” në Internet) dy gisht fytyrë janë, sa nga kërthiza deri tek qimja e parë “veneriane” – do thoshte një mike e… Continue Reading