Maya Angelou – Zgjimi në Nju Jork

ZGJIMI NË NJU JORK
Maya Angelou [ 1928-2014, ShBA ]

Perdet e sforcojnë vullnetin
kundër erës, fëmijët në gjumë,
i shkëmbejnë ëndrrat me
engjëllin Serafim*. Qyteti
e bart vetëzgjimin e vet
trakave të metrosë; dhe
unë, një alarm, zgjuar si një
thashetheme e luftës,
gënjeshtër që shtriqet në agim,
e papyetur dhe e shpërfillur

– – –
© 1983 M. Angelou – Burimi: The Complete Collected Poems of Maya Angelou (1994), via Poetry Foundation, USA
© për përkthimin: S. Guraziu – Ars Poetica, 2015

 

– – –

* Serafim – sipas besimit tradicional të krishterë, qenie engjëllore që i përket rendit më të lartë të hierarkisë nëntë-palëshe qiellore, qenie që përfaqësojnë ose që janë të lidhura me dritën, zjarrin dhe pastërtinë. Derisa Serafimët janë rendi më i lartë, Engjëjt (e zakonshëm) janë rendi më i ulët, të cilët kryesisht dërgohen si lajmëtarë për njerëzimin dhe janë të ngarkuar me detyrat e punërat rreth qenieve të gjalla. Brenda kësaj kategorie (engjëjsh të rëndomtë) ka shumë lloje të ndryshme, me funksione të ndryshme, këtu hyjnë dhe engjëjt personalë (kujdestarë), të cilët sipas besimit i janë caktuar çdosecilës qenie njerëzore, qoftë e krishterë apo jo. Mbi engjëjt e rëndomtë është rendi në vete i hierarkisë, Kryeengjëjt (mbase “oficerët dhe gradat e tyre sipas rangut” do ishte sadopak një lloj krahasimi funksional, dhe dmth. duke qenë përherë superiorë të engjëjve të zakonshëm, pavarësisht “gradës” që mund të kenë brenda rangut të vet).
(sguraziu)

Grafika: Nate Hallinan – Seraphim (Digital Art – Fantasy Art)