Sundimtarët e Egjiptit të Lashtë [ Periudhat dhe Dinastitë, 2650 – 30 pes ]

Sundimtarët e Egjiptit të Lashtë [ Periudhat dhe Dinastitë, 2650 –> 30 pes – Kohëlinjë / Infografikë ]
SGuraziu, 2020 – Bazuar në të dhënat e “Metropolitan Museum of Art”, Tetor 2002 / Sfondi: M. Ekaterina, 2015