Continuous line vectors – Drawings…

…ribërja e vizatimeve të Adobe Stock s’mund të krahasohet me kopjimin e buzëqeshjes së “Mona Liza”, pasi thjesht ca minuta duhen, jo 4 vjet, sa i qenë nevojitur Da Vinçit : )