“Trance Oblivion #2”, 2020

[ ruisarrangementen – spelen met ruis : ) ]
…eind 2019 – januari 2020 was ik aan het experimenteren met wat “noise composities”, ik speelde gewoon met “sound design” (met behulp van enkele Zenhiser-tools) – als noise-producten van professionele DJ’s zo goed verkopen en ze zouden miljardairs kunnen zijn, nou dat komt omdat ze zo getalenteerd zijn, ze zijn 100% professioneel bezig om “lawaai te maken”, ze zijn serieus bezig met het verkennen en exploiteren van die “mijn” van de muziekindustrie – hoewel de noise-producten van zoveel wereldklasse DJ’s songachtige composities lijken te zijn, je kunt ze geen ‘componisten’ noemen, denk ik : ) misschien zou je ze ‘professionele lawaaimakers’ kunnen noemen (maar dat is gewoon mijn term), hoe dan ook … nogmaals, who cares, het is een onmiskenbaar feit dat ze zo goed zijn met “lawaai maken”, stel je voor ze zijn in staat om een mooie melodie (of melodieën) aan hun luidruchtige beats te “koppelen”, en ze kunnen de hele arena van hand-dansers de hele nacht in tranen laten springen (vooral als ze een beetje dronken zijn, of het nu dronkenschap van alcohol is, “trance-state rook”, liefdesdrugs, vreugde… of wat dan ook : )

***
[ noise arrangements – playing with noise : ) ]
…in the late 2019 – January 2020 I was experimenting with some “noise arrangements”, I was just playing with “sound design” (by using some Zenhiser tools) – if noise-products of professional DJ-s sell well and they could be billionaires, well that’s because they’re so talented, they’re “making noise” 100% professionally, they’re seriously exploring and exploiting that “mine” of music industry – though, noise-products of so many world-class DJ-s are song-like compositions, you can’t call them “composers” I guess : ) perhaps instead you could call them “professional noisemakers” (but that’s just my term), anyway… again, who cares, it’s an undeniable fact that they’re so good at “making noise”, imagine they’re capable of “attaching” some beautiful melody (or melodies) to their noisy beats, and they can get the whole arena of hand-dancers jumping in tears all night long (especially if they’re a bit drunk, be it intoxication from alcohol, “trance-state smoke”, love-drugs, joy… or whatever : )