Miriadë Yjesh dhe Buzëqeshjesh (7)

(sguraziu – ars poetica, shkurt 2019 – Entuziasmi shkencor dhe Quanta-lajmet madhështore !) […nëse t’vërtetohej se jemi krijesa simulative, holograme biologjike, “simulacione” të ndokujt, mbase tutje s’do na nevojiteshin as dijet as shkencat, do çoroditej ai kodi virtual i ëndrrave… Lexo