Zgjimi në “Romë”

S. Guraziu, 2019 ( “gjilpëra” monolitike – histori alternative ) I përjetshmi Amen-hat, të njoftoj se historia moderne pothuaj mozomokeq, pak me vonesë (kanë kaluar mijëvjeçarët) por të tregoj se obeliskun e patën vjedhur dikur romakët, ata perandorët paganë të… Continue Reading