SG – Liberty

LIBERTY S. Guraziu, 2009 S’jam si ti, Statujë e Lirisë, me pishtarin e Prometeut në duar, me dritën e urtësinë, me një univers boshësie që s’e njohim as unë dhe as ti – Liberty e pafajshme, çdo gjë e mozaikut… Continue Reading

SG – Lipogram (Fals)

LIPOGRAM (FALS) S. Guraziu, 2020 (“ka dy mënyra për t’përhapur dritën; t’jesh kandil, o pasqyrë e reflektimit të tij” – Edith Wharton) Puthja, kjo vulë e “lëngshme” n’xhamin e thatë, lipogram (fals), i shpuplosur tashmë, pasqyrim mbrapsht, gjoja kod strategësh,… Continue Reading

SG – Histori

HISTORI S. Guraziu, 2013 [ muza e epikës vetëngushëllohet; ti je Kaliopa – i thotë kujtesës, nuk je Penelopa… ] Zemrat gurëzohen – gurët s’janë sinorë, piramida “kufijsh” për ndarje zemrash, mjegullohen kujtimet, treten dhe puthjet Iliad-heve të vjetra, mbase… Continue Reading