SG – Inception, 2014

INCEPTION S. Guraziu, 2014 Ngjeshu, struku ca kohë, brenda kafkës frymo, me gjithë botën që ti njeh, strajcë organike alienësh, improvizo, organizohu; urinën, djersën riciklo, të pëgërat kanalizo, lidhi kapilarët, fijëzat e jetës, me elektrikat e neuroneve ndriço skutat më… Continue Reading